The /lock Command

Discussion in 'Voids Wrath 1.0' started by JavaDeFudge, Dec 26, 2016.

 1. JavaDeFudge

  JavaDeFudge New Member

  The /lock command had that working. This needs to be fixed ASAP or else there will be raiding and chaos.
   
 2. duhiephoa

  duhiephoa New Member

  Các / khóa lệnh có mà làm việc. Điều này cần phải được cố định càng sớm
  vincity quan 9;
  vincity nha be;
  càng tốt nếu không sẽ có đánh phá và hỗn loạn.
   

Share This Page